Verzenden en retourneren

Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Hierna heeft u nog eens 14 dagen de tijd om uw product terug te sturen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u het aankoopbedrag van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van Kendor van Noah BV.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retourafhandeling:

Om uw goederen aan ons te retourneren kunt u gebruik maken van ons ven het retourformulier en de bijgeleverd POST NL retourlabel. U dient er voor te zorgen dat het product compleet en in de originele verpakking deugdelijk wordt verpakt. Vervolgens kunt u her product op het dichtstbijzijnde POST NL inleverpunt afgeven. Na ontvangst van uw retour(en) zal het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen aan u worden gerestitueerd

Garantie en gebruiksaanwijzingen:

De garantie geldt onverminderd de wettelijke rechten van u als consument, waarvoor u zich tot ons kunt wenden. De wettelijke garantie is altijd van toepassing. De wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Op al onze producten krijgt u minimaal 2 jaar garantie, indien dit langer is vindt u dit terug in het garantieboekje dat bij uw bestelling zit. Deze garanties zijn door de merken zelf vastgelegd en zijn dus overal ter wereld gelijk. U kunt dus overal ter wereld bij een dealer van dit merk terecht voor de garantie.

Onze producten worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld en aan zeer gedegen kwaliteitscontroles onderworpen. De garantietermijn heeft een geldigheidsduur die afhankelijk is van de leverancier van het artikel. Binnen de garantie valt de vergoeding van reparatie van een niet deugdelijk product. Eventueel wordt het product geheel vervangen als een reparatie niet mogelijk blijkt. De garantie is alleen geldig als het product voorzien is van een factuur waaruit blijkt dat deze bij een geautoriseerde dealer is gekocht. Uitgesloten zijn waterschade als een horloge niet uitdrukkelijk als waterdicht gespecificeerd is, ongevallen en normale slijtage en gevolgschade door gebrekkig functioneren of uitval van het artikel. Tevens vallen horlogebanden en batterijen ook buiten de garantie. Gezamenlijke defecten die door ingrijpen van niet door Kendor van Noah BV geautoriseerde personen zijn ontstaan vallen niet binnen de garantie. De garantie is toepasbaar bij ons en bij een door ons gecertificeerd servicecentrum.

Voor alle artikelen verlenen wij service en reparatieafhandeling. Bij service en reparatie zullen wij u van te voren op de hoogte stellen van de kosten zodat u weloverwogen een besluit kunt nemen of service in uw geval zin heeft. Op alle artikelen verlenen wij service zolang de levensduur van het artikel gewaarborgd is. Dat wil zeggen dat u tot in lengte van jaren bij ons terecht kunt voor onderdelen en reparaties. Mocht blijken dat het toch moeilijk is om aan bepaalde onderdelen te komen dan zoeken wij samen met u naar een passende oplossing. Wij werken samen met gecertificeerde horlogemakers zodat wij ten allen tijde borg kunnen staan voor service en garantie.